Tepelná čerpadlá v EÚ

Tepelná čerpadla v EU

Tepelná čerpadlá v EÚ

Splnenie cieľov EÚ v oblasti tepelných čerpadiel zníži účty za vykurovanie o 20 %

Rýchle zavedenie tepelných čerpadiel v Európe pomôže riešiť energetickú chudobu, znížiť účty a dovoz plynu a podporiť zdravie, zamestnanosť a HDP, ukazuje nový výskum.

Z výskumu vyplýva, že dopyt po plyne v budovách by sa v rokoch 2022 až 2030 znížil o 40 %, ak sa splní cieľ EÚ nainštalovať do roku 2030 o 60 miliónov tepelných čerpadiel viac.

Dovoz energie do Európy by sa znížil o 60 miliárd EUR a účty domácností za vykurovanie o 20 % do roku 2030 v porovnaní so scenárom bez zmeny, vyplýva z analýzy thinktanku Cambridge Econometrics, ktorá bola dnes zverejnená v správe EHPA a Európskej nadácie pre klímu. Prevádzka tepelných čerpadiel je približne o 30 % lacnejšia ako prevádzka plynových kotlov počas ich životnosti.

Jozefien Vanbecelaere, vedúci oddelenia pre záležitosti EÚ v Európskej asociácii tepelných čerpadiel, povedal:
„Význam rýchleho prechodu na tepelné čerpadlá nebol nikdy jasnejší. Urýchlenie prechodu od kotlov na fosílne palivá prinesie celý rad úžasných výhod, od našich pľúc po naše peňaženky, od našej klímy po našu energetickú nezávislosť. Naliehavo žiadame EÚ, aby ukončila éru kotlov na fosílne palivá.“

V modelovaní spoločnosti Cambridge Econometrics, ktoré sa uskutočnilo v mene Európskej nadácie pre klímu a Európskej asociácie tepelných čerpadiel, sa tiež zistilo, že splnenie cieľa REPowerEU v oblasti tepelných čerpadiel na rok 2030 by

> viedlo k 2,5 % nárastu ročného hrubého domáceho produktu (HDP) v porovnaní so scenárom nezmeneného vývoja
> vytvorilo 3 milióny čistých dodatočných pracovných miest v porovnaní so scenárom bez zmeny.
> zníženie emisií CO2 z obytných budov v EÚ, ktoré poškodzujú klímu, o 46 % v porovnaní s rokom 2022.
> zníženie emisií NOx z vykurovania domácností o takmer 40 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2022. Tepelné čerpadlá na rozdiel od spaľovania fosílnych palív a biomasy neprodukujú emisie, ktoré znečisťujú ovzdušie, ktoré dýchame.

Kotly na fosílne palivá sú hlavnou príčinou vysokej závislosti EÚ od plynu a skutočnosti, že budovy sú z hľadiska dekarbonizácie ďaleko od cieľa.

Napriek tomu sa v EÚ každých osem sekúnd inštaluje nový kotol na fosílne palivá. Európska komisia navrhla zákaz predaja nových kotlov na fosílne palivá od septembra 2029, o ktorom sa bude rokovať 27. apríla.

Táto štúdia je aktualizáciou verzie z roku 2022 so súčasnými a predpokladanými vyššími cenami energie, ktoré prehĺbila ruská invázia na Ukrajinu. Modeluje ciele REPowerEU, podľa ktorých má do roku 2030 pribudnúť 30 miliónov hydronických tepelných čerpadiel – čo znamená približne 60 miliónov ďalších tepelných čerpadiel vrátane typov vzduch-vzduch – a porovnáva ich so scenárom bez zmeny s pokračujúcou vysokou závislosťou od kotlov na fosílne palivá.

Na splnenie klimatických cieľov EÚ bude musieť stavebný sektor v rokoch 2015 až 2030 dosiahnuť 60 % zníženie emisií skleníkových plynov a do roku 2050 sa úplne dekarbonizovať. Očakáva sa však, že emisie z bytového fondu EÚ sa v období rokov 2022 až 2030 znížia len o 11 % v rámci v súčasnosti prijatých politík.

Zdroj: https://www.ehpa.org/2023/04/26/ehpa_news/meeting-eu-heat