Tepelná čerpadla v EU

Tepelná čerpadla v EU

Tepelná čerpadla v EU

Splnění cílů EU v oblasti tepelných čerpadel sníží účty za vytápění o 20 %

Rychlé zavedení tepelných čerpadel v Evropě pomůže řešit energetickou chudobu, snížit účty a dovoz plynu a podpořit zdraví, zaměstnanost a HDP, ukazuje nový výzkum.

Výzkum ukazuje, že pokud bude splněn cíl EU instalovat do roku 2030 o 60 milionů tepelných čerpadel více, klesne poptávka po plynu v budovách mezi lety 2022 a 2030 o 40 %.

Dovoz energie do Evropy by se snížil o 60 miliard eur a účty domácností za vytápění o 20 % do roku 2030 ve srovnání s obvyklým scénářem, ukazuje analýza thinktanku Cambridge Econometrics – dnes zveřejněná ve zprávě EHPA a Evropské nadace pro klima. Provoz tepelných čerpadel je po dobu jejich životnosti přibližně o 30 % levnější než provoz plynových kotlů.

Jozefien Vanbecelaere, vedoucí oddělení pro záležitosti EU v Evropské asociaci tepelných čerpadel, uvedl:
„Evropská asociace tepelných čerpadel (EHPA) se domnívá, že tato studie je v souladu se zásadami ekonomické efektivity:
„Význam rychlého přechodu na tepelná čerpadla nebyl nikdy tak jasný. Urychlený odklon od kotlů na fosilní paliva přinese řadu úžasných výhod – od našich plic po naše peněženky, od klimatu po naši energetickou nezávislost. Vyzýváme EU, aby ukončila éru kotlů na fosilní paliva.“

Modelování provedené společností Cambridge Econometrics jménem Evropské nadace pro klima a Evropské asociace tepelných čerpadel rovněž zjistilo, že splnění cíle REPowerEU v oblasti tepelných čerpadel pro rok 2030 by:

> vedlo k 2,5% nárůstu ročního hrubého domácího produktu (HDP) v porovnání se scénářem, kdy se nic nezmění
> Vytvoří 3 miliony čistých pracovních míst navíc ve srovnání s obvyklým scénářem.
> Snížení emisí CO2 z obytných budov v EU, které poškozují klima, o 46 % ve srovnání s rokem 2022.
> Snížení emisí NOx z vytápění domácností o téměř 40 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2022. Tepelná čerpadla na rozdíl od spalování fosilních paliv a biomasy neprodukují emise znečišťující ovzduší, které dýcháme.

Kotle na fosilní paliva jsou hlavní příčinou vysoké závislosti EU na zemním plynu a toho, že budovy jsou z hlediska dekarbonizace daleko za zenitem.

Přesto je v EU každých osm sekund instalován nový kotel na fosilní paliva. Evropská komise navrhla zákaz prodeje nových kotlů na fosilní paliva od září 2029, který bude projednáván 27. dubna.

Tato studie je aktualizací verze z roku 2022 se současnými a předpokládanými vyššími cenami energií prohloubenými ruskou invazí na Ukrajinu. Modeluje cíle REPowerEU, podle nichž má do roku 2030 přibýt 30 milionů hydronických tepelných čerpadel – což znamená přibližně 60 milionů dalších tepelných čerpadel včetně typů vzduch-vzduch – a porovnává je s obvyklým scénářem s pokračující vysokou závislostí na kotlích na fosilní paliva.

Aby byly splněny klimatické cíle EU, bude muset stavebnictví v letech 2015 až 2030 dosáhnout 60% snížení emisí skleníkových plynů a do roku 2050 se zcela dekarbonizovat. Očekává se však, že emise z obytných budov v EU se v období 2022-2030 sníží pouze o 11 % podle v současnosti přijatých politik.

Zdroj: https://www.ehpa.org/2023/04/26/ehpa_news/meeting-eu-heat-pump-goals-will-slas