Pompy ciepła w UE

Tepelná čerpadla v EU

Pompy ciepła w UE

Realizacja celów UE w zakresie pomp cieplnych pozwoli na obniżenie rachunków za ogrzewanie o 20%.

Szybkie wprowadzenie pomp cieplnych w Europie pomoże rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, obniżyć rachunki i import gazu, a także zwiększyć zdrowie, zatrudnienie i PKB – wynika z nowych badań.

Badania pokazują, że zapotrzebowanie na gaz w budynkach spadłoby o 40% w latach 2022-2030, jeśli osiągnięty zostałby cel UE polegający na zainstalowaniu 60 milionów pomp ciepła do 2030 roku.

Import energii do Europy zmniejszyłby się o 60 mld euro, a rachunki za ogrzewanie gospodarstw domowych o 20% do 2030 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez thinktank Cambridge Econometrics, opublikowanej dziś w raporcie EHPA i Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Pompy ciepła są o około 30% tańsze w eksploatacji niż kotły gazowe w całym okresie ich użytkowania.

Jozefien Vanbecelaere, szef działu spraw UE w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła powiedział:
„Znaczenie szybkiego przejścia na pompy ciepła nigdy nie było wyraźniejsze. Od naszych płuc do naszych portfeli, od naszego klimatu do naszej niezależności energetycznej, przyspieszenie odejścia od kotłów na paliwa kopalne przyniesie szereg niesamowitych korzyści. Wzywamy UE do doprowadzenia do końca ery kotłów na paliwa kopalne.”

Modelowanie przeprowadzone przez Cambridge Econometrics, wykonane w imieniu Europejskiej Fundacji Klimatycznej i Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, stwierdza również, że realizacja celu REPowerEU w zakresie pomp ciepła na rok 2030:

> doprowadzić do wzrostu rocznego produktu krajowego brutto (PKB) o 2,5% w porównaniu do scenariusza „business as usual
> stworzyć 3 miliony dodatkowych miejsc pracy netto w porównaniu do scenariusza bez zmian
> ograniczyć szkodliwe dla klimatu emisje CO2 z budynków mieszkalnych w UE o 46% w porównaniu z 2022 r.
> Zmniejszenie emisji NOx z ogrzewania gospodarstw domowych o prawie 40% do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2022. Pompy ciepła nie wytwarzają emisji zanieczyszczających powietrze, którym oddychamy, w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych i biomasy.

Kotły zasilane paliwami kopalnymi są głównym powodem wysokiego uzależnienia UE od gazu oraz tego, że budynki są daleko w tyle, jeśli chodzi o dekarbonizację.

Pomimo tego, co osiem sekund w UE instalowany jest nowy kocioł na paliwa kopalne. Komisja Europejska zaproponowała zakaz sprzedaży nowych kotłów na paliwa kopalne od września 2029 roku, który jest przedmiotem dyskusji 27 kwietnia.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacją do wersji z 2022 roku z uwzględnieniem obecnych i przewidywanych wyższych cen energii pogłębionych przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Modeluje ono cele REPowerEU polegające na dodaniu 30 milionów hydronicznych pomp ciepła do 2030 roku – co przekłada się na około 60 milionów kolejnych pomp ciepła, w tym typu powietrze-powietrze – i porównuje to do scenariusza business as usual z ciągłym wysokim uzależnieniem od kotłów na paliwa kopalne.

Aby osiągnąć cele klimatyczne UE, sektor budowlany będzie musiał osiągnąć 60-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych w latach 2015-2030, a do 2050 r. całkowicie zdekarbonizować się. Oczekuje się jednak, że przy obecnie przyjętej polityce emisje z budynków mieszkalnych w UE zmniejszą się jedynie o 11% w latach 2022-2030.

Źródło: https://www.ehpa.org/2023/04/26/ehpa_news/meeting-eu-heat