Pompy ciepła

Quantum Technology Globalne rozwiązania

Opatentowana metoda naszego urządzenia reguluje strukturę supramolekularną wody i innych mediów ciekłych i gazowych na trzech poziomach - fizycznym, chemicznym i energetycznym. Metoda zmiany wiązań wodorowych prowadzi do zmian parametrów wody, takich jak napięcie powierzchniowe, płynność, pojemność cieplna, gęstość, szybkość parowania i reaktywność.

Zastosowanie technologii Blue Boson gwarantuje lepszą wydajność i efektywność pomp ciepła i obiegów grzewczych w domach. Ostatecznie daje to oszczędności sięgające nawet 30%.

Pompa ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda obniża koszty ogrzewania domu, a tym samym rachunki za energię elektryczną.
Zadaniem pompy ciepła jest wyprodukowanie większej ilości energii cieplnej niż zużywa. Na każdy 1kW zużytej energii cieplnej pompa produkuje ciepło o wartości 4-6 kW. Ponadto możesz ubiegać się u swojego dystrybutora o zniżkę na taryfie dystrybucyjnej, dzięki czemu Twoje rachunki za energię zostaną jeszcze bardziej obniżone.

Ciepło z powietrza

Pompy ciepła typu powietrze-woda są najczęściej stosowane w naszych szerokościach geograficznych, dzięki dostępności źródła, łatwości montażu i panującym warunkom klimatycznym zapewniającym niezawodną pracę niezależnie od pory roku. Pompy ciepła Blue Boson oferują funkcjonalność do temperatury zewnętrznej nawet -28 °C.

Jak to działa

Pompa ciepła powietrze/woda pobiera ciepło z otaczającego powietrza i wykorzystuje je do podgrzewania wody. Praca pompy ciepła odbywa się w 3 fazach. Najpierw ciepło jest pobierane z otaczającego powietrza, następnie jego temperatura wzrasta, a na końcu wytworzone ciepło jest wykorzystywane w domu.

Powietrzne pompy ciepła Blue Boson są przeznaczone do pracy w agresywnych warunkach atmosferycznych, są większe niż typowe urządzenia, mają duże parowniki i opatentowany system odszraniania iFROST. Urządzenia pracują do -20°C i wykorzystują powietrze do produkcji energii cieplnej bez użycia grzałek elektrycznych.

Jednostki wyposażone są w najnowocześniejsze wentylatory z silnikami EC, które osiągają sprawność ponad 90% i oszczędność energii do 50% w porównaniu do silników konwencjonalnych. Silniki te są cichsze w całym zakresie obrotów i mają znacznie dłuższą żywotność i niezawodność.

Dużą zaletą wentylatorów jest ich zdolność do dostosowania się do pożądanego przepływu powietrza poprzez ograniczenie prędkości obrotowej przy zachowaniu bardzo wysokiej sprawności.
Wentylator o dużej średnicy montowany w pompach ciepła Blue Boson pozwala na zmniejszenie prędkości obrotowej przy zachowaniu pożądanego przepływu powietrza, co realnie zmniejsza poziom hałasu i zapewnia przepływ powietrza od 3 000 do 10 000 m3/h.

Zalety pompy ciepła Blue Boson:

Przy modernizacji najlepszym rozwiązaniem jest pompa ciepła typu powietrze-woda. Pompa ciepła jest instalowana na zewnątrz w pobliżu ogrzewanego budynku, a ich koszty zakupu są niskie w porównaniu z innymi opcjami.

FPM-EVI przetwornica prądu stałego R32

Innowacyjne połączenie wtrysku pary EVI ze sprężarką inwerterową w celu uzyskania wysokiej sprawności, wysokich parametrów czynnika grzewczego i niskiego gradientu mocy.

Pompy ciepła, Wärmepumpen, Heat pumps, Tepelné čerpadlá, Tepelná čerpadla

Oferujemy linię produktów Blue Boson

w serii mocy 8.4, 13, 18, 23 kW

FPM-EVI INWERTER 8,4 kW

FPM-EVI INWERTER 13 kW

FPM-EVI INWERTER 18 kW

FPM-EVI INWERTER 23 kW

Co otrzymują Państwo kupując powietrzną pompę ciepła Blue Boson?

* Powietrzne pompy ciepła Blue Boson zostały przetestowane przy temperaturze zasilania c.o. wynoszącej 25°C i uzyskały klasę energetyczną A+++ oraz COP 5,0.

Jeśli Twój stary kocioł gazowy należy do klasy emisji 1 lub 2, to zgodnie z nową ustawą o ochronie powietrza musi zostać wymieniony najpóźniej do 1 września 2024 roku. Jeśli kocioł gazowy jest nowszy, można dodać pompę ciepła. Pozwoli to również na znaczne zaoszczędzenie pieniędzy na ogrzewaniu domu.

Hydrobox

dla pomp ciepła typu monoblok zapewnia wyjatkowe funkcjonalnosci:

Tepelné čerpadlo Blue Boson

Hydrotower to zitegrowane funkcjonalne rozwiazanie hydrauliczno automatyczne, zamiast kotłowni. Jej estetyka, praktyczność i ekonomika to rewolucyjne faktory przemawiające za tym wyborem.
Pompa ciepła osiąga znacznie wyższą sprawność niż kocioł gazowy. W porównaniu z ogrzewaniem gazowym można zaoszczędzić nawet dwie trzecie kosztów. Dzięki aplikacji online możesz również zdalnie sterować temperaturą w swoim domu.
Montaż jest realizowany w ciągu 1-3 dni. Pompa ciepła może być podłączona do obecnego systemu grzewczego.
Aby zapewnić dłuższą żywotność pompy, zaleca się przeprowadzanie serwisu raz w roku.
Zmiana z kotła na pompę ciepła oznacza zmianę na rozwiązanie całkowicie ekologiczne. Nie spala się już paliwa ani gazu, a energia jest pozyskiwana w sposób odnawialny. Pompy ciepła z reguły zmniejszają emisję CO2 o 70%!

Zasoby odnawialne

Na jakiej zasadzie działa pompa ciepła? Pozyskuje on ciepło z otoczenia i wykorzystuje je do ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub chłodzenia. "Otoczeniem", a więc źródłem ciepła może być powietrze, woda lub grunt. Różne rodzaje pomp ciepła rozróżnia się dodatkowo ze względu na sposób, w jaki wydobyte ciepło trafia do budynku - poprzez ogrzane powietrze lub wodę. W praktyce spotyka się następujące rodzaje pomp ciepła: grunt/woda, powietrze/woda, woda/woda, powietrze/powietrze.