Co je to střídač neboli inverter?

Střídač pro solární systém

Co je to střídač neboli inverter?

Jednou z nejdůležitějších součástí pro provoz solárního systému je střídač, který převádí generovaný elektrický proud ze solárních modulů na střídavý proud.
Fotony ze slunečních paprsků stimulují elektrony ve fotovoltaických článcích, které tvoří moduly. Ty pak poskytují stejné napětí. Tuto elektřinu však nelze využít v domácnostech ani v rozvodných sítích, ale je třeba ji přeměnit na střídavý proud o konstantní frekvenci 50 Hz. Tuto úpravu provádí spínací přístroj, který může vytvářet střídavý proud neboli změnu napětí při 230 V a 50 Hz. Střídač také optimalizuje výkon fotovoltaického systému s cílem maximalizovat výrobu solární energie a chránit systém před přepětím.

Na trhu existuje mnoho druhů střídačů. Důležité je vybrat správný výkon střídače, který musí odpovídat velikosti solárního systému, a to jak z hlediska velikosti, tak výkonu.

Typ připojení mezi solárními moduly a střídačem musí podporovat nejvyšší hodnoty napětí a proudu, které lze generovat. To závisí na tom, kolik řetězců tvoří celkový fotovoltaický systém a kolik modulů je v každém řetězci zapojeno do série.

Střídač může být jednofázový nebo třífázový.  Obecně se jednofázové systémy využívají pro malé systémy a třífázové systémy pro střední a velké systémy. Hybridní střídač s akumulačním systémem je třetí možností vedle těchto dvou, kterou lze využít k regulaci vlastní spotřeby v domácnosti.

Pro další podrobnosti a ceny střídačů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nebo e-mailem na adrese info@yellowboson.eu.