Co znamená Kilowatt-peak?

kilowatt-peak

Co znamená Kilowatt-peak?

Kilowatt peak (kWp) je termín běžně používaný v oblasti solární energie pro popis maximálního výkonu fotovoltaického zařízení (FVE) za ideálních podmínek. Jedná se o důležitý parametr, který pomáhá určit účinnost a výkon fotovoltaického systému.

Fotovoltaická zařízení se skládají ze solárních panelů, které vyrábějí elektřinu ze slunečního světla prostřednictvím procesu nazývaného fotovoltaický efekt. Výkon solárního panelu se obvykle měří ve wattech (W), což je rychlost, s jakou se energie vyrábí. Výkon solárního panelu se však může lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je intenzita slunečního záření, teplota, zastínění apod.

Pro standardizaci měření výkonu solárních panelů byl zaveden pojem kilowatt peak (kWp). Označuje maximální výkon solárního panelu za standardních zkušebních podmínek (STC), které jsou definovány jako teplota 25 °C, úroveň ozáření 1 000 wattů na metr čtvereční (W/m2) a hmotnost vzduchu 1,5. Tyto podmínky jsou považovány za optimální pro výkon solárních panelů a umožňují konzistentní a srovnatelná měření.

Hodnota kWp fotovoltaického zařízení se vypočítá vynásobením výkonu jednoho solárního panelu celkovým počtem panelů v systému. Například pokud má solární panel výkon 300 wattů (W) a fotovoltaická instalace se skládá z 20 takových panelů, celková hodnota kWp bude 6 kilowattů (kW) (300 W x 20 panelů = 6000 W = 6 kW).

Jmenovitý výkon kWp fotovoltaické instalace je důležitým faktorem, který je třeba zohlednit při navrhování a instalaci solárních systémů. Pomáhá určit velikost, kapacitu a účinnost systému a také odhadnout jeho výrobu energie a finanční životaschopnost.

Jednou z hlavních výhod používání kWp jako měřítka výkonu solárních panelů je, že poskytuje standardizovaný a konzistentní způsob porovnávání různých fotovoltaických instalací. Při hodnocení a výběru solárních panelů nebo fotovoltaických systémů umožňují hodnoty kWp spotřebitelům a odborníkům v oboru činit informovaná rozhodnutí na základě maximálního výkonu systému, místo aby se spoléhali pouze na hodnoty výkonu jednotlivých panelů, které se mohou lišit.

Kromě toho může být hodnota kWp fotovoltaické instalace použita také k odhadu jejího potenciálu výroby energie. Na základě znalosti jmenovitého výkonu kWp a průměrné roční intenzity slunečního záření v dané lokalitě je možné odhadnout množství energie, které může fotovoltaický systém za rok vyrobit. Tyto informace jsou rozhodující pro určení finanční životaschopnosti projektu solární energie, protože pomáhají vypočítat dobu návratnosti, návratnost investice (ROI) a celkovou nákladovou efektivnost.

Stojí za zmínku, že skutečná energie
produkce fotovoltaické instalace se může od odhadovaných hodnot lišit v důsledku faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, zastínění, znečištění panelů a ztráty v systému. Hodnota kWp však poskytuje užitečné měřítko pro pochopení maximálního potenciálu fotovoltaického systému a jeho relativního výkonu ve srovnání s jinými systémy.