Wyższe ceny sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej od nowego roku

Wyższe ceny sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej od nowego roku
Dzięki nowo zatwierdzonemu Rozporządzeniu w sprawie zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej, głównie paneli fotowoltaicznych, dzielenie się energią elektryczną w obrębie budynków mieszkalnych stanie się dużo łatwiejsze i bardziej opłacalne.
Jedną ze zmian jest obowiązek operatora sieci dystrybucyjnej do nadawania tzw. generacji EAN nawet wytwórcom nie posiadającym koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
EAN jest osiemnastocyfrowym kodem numerycznym służącym do identyfikacji punktu konsumpcji i istnieją jego dwa rodzaje – EAN konsumpcyjny i EAN produkcyjny. EAN zużycia dotyczy zużycia energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej. A EAN produkcyjny służy do dostarczania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej niezależnie od EAN konsumpcyjnego.
Jeśli klient ma tylko EAN konsumpcyjny, to może sprzedawać nadwyżki do sieci tylko temu samemu sprzedawcy, od którego kupuje prąd. Proponuje mu się wtedy jedynie stałą cenę zakupu, która jest znacznie niższa od obecnej.
Jeśli klient posiada oba EAN-y, może wybrać od kogo kupuje prąd, a także komu sprzedaje nadwyżkę do sieci. Może uzgodnić stałą cenę zakupu energii elektrycznej ze sprzedawcą i uzgodnić cenę spotową z innym sprzedawcą na zakup nadwyżki. Przychody ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej mogą być więc o rzędy wielkości wyższe.
Nowa zasada polega na tym, że jeżeli odbiorca (niezależnie od posiadanej koncesji lub mocy zainstalowanej elektrowni) zwróci się do dystrybutora o rejestrację EAN wytwarzania, to dystrybutor musi zawsze zarejestrować punkt przesyłu.

Dzięki sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej po wyższej cenie, okres zwrotu całej inwestycji w instalację PV jest więc znacznie krótszy.

A potem jak?
Aby uzyskać produkcyjny numer EAN, skontaktuj się z dystrybutorem, który musi Ci go przydzielić. Po jej otrzymaniu możesz porównać ceny i znaleźć nowego handlowca, któremu sprzedasz swoją nadwyżkę.