Ako funguje solárny článok?

solarni clanek

Fotovoltaický článok sa najčastejšie vyrába ako veľkoplošná polovodičová dióda schopná premieňať svetlo na elektrinu. Využíva fotovoltaický efekt. Na praktické použitie sa fotovoltické články spájajú sériovo-paralelne do modulov, ktoré sú zároveň navrhnuté tak, aby chránili články pred vonkajšími vplyvmi.