Oplatí sa vlastniť solárnu elektráreň na Slovensku ?

Oplatí sa vlastniť solárnu elektráreň na Slovensku ?

Oplatí sa vlastniť solárnu elektráreň na Slovensku ?

Slnko, ktoré je zdrojom všetkej energie, je miestom, kde všetko začína. Na Zem sa však dostane len veľmi malá časť energie vyprodukovanej Slnkom. Globálne žiarenie je názov pre slnečné lúče, ktoré dosiahnu Zem; väčšina z nich sa už rozptýlila v atmosfére. Priame a rozptýlené žiarenie sú dva druhy žiarenia. Napriek jasnej až zamračenej oblohe sa k Zemi vždy dostane difúzne žiarenie; z toho môže ťažiť fotovoltika. Keď je v lete jasná obloha, priame žiarenie je maximálne.

Slnečné žiarenie a mierne podnebie

Slovensko sa nachádza v oblasti s miernymi teplotami a striedaním ročných období. Slnečné žiarenie ovplyvňuje zemepisná poloha, nadmorská výška a kvalita ovzdušia. Účinnosť fotovoltickej elektrárne môžete maximalizovať starostlivým nastavením panelov voči slnku. V hornatom teréne dopadá na solárne panely 1600 až 2000 hodín slnečného žiarenia ročne.
Počas letných mesiacov (apríl až október) sa zachytí až 75 % celkovej slnečnej energie dopadajúcej na naše územie. Od októbra do apríla sa dosiahne zvyšných 25 %. To predstavuje 950 až 140 kWh na m2 za rok.
Existuje mapa slnečného svitu, ktorá vychádza z dlhodobých systematických meraní meteorologických staníc, aby bolo možné posúdiť, nakoľko je vhodné zachytávať slnečnú energiu. Údaje o celkovom ročnom slnečnom žiarení sú nevyhnutné na určenie budúcej energetickej bilancie fotovoltickej elektrárne, a tým aj návratnosti investície.

Výpočet intenzity slnečného žiarenia
Najčastejšie sa používajú dve slová – trvanie slnečného svitu a čas slnečného svitu. Trvanie slnečného svitu merané v hodinách udáva, ako dlho počas dňa svieti slnko. Trvanie je čas od východu do západu slnka, počas ktorého je slnko priamo nad obzorom. Tento ukazovateľ je ovplyvnený oblačnosťou, ktorá je v lete často vyššia ako v zime.
Súčtom trvania slnečného svitu v priebehu roka možno určiť, či je fotovoltická technológia v danej oblasti vhodná.

Solárne panely a denné svetlo

Na premenu slnečného svetla na elektrickú energiu je potrebný fotovoltický systém, na ktorý možno získať dotáciu.
Smer solárnych panelov by mal byť na juhozápad. Takisto by nemali byť ničím zakryté, aby sa predĺžil čas, počas ktorého na ne svieti svetlo. Solárne panely musia byť naklonené pod uhlom 25 až 50 stupňov od vodorovnej roviny. Na celoročnú prevádzku sa však odporúča sklon 30 až 45 stupňov.