Môže byť fotovoltaika nainštalovaná na všetkých strechách?

Photovoltaik

Môže byť fotovoltaika nainštalovaná na všetkých strechách?

Solárne panely možno inštalovať takmer na všetky strechy, šikmé aj ploché. Problémom však môžu byť staršie strechy, ktoré nespĺňajú bezpečnostné požiadavky na nosnosť alebo ak je strešná konštrukcia napadnutá rôznymi plesňami atď. Potom môže byť celá fotovoltická inštalácia komplikovaná a riskantná. Ak máte staršiu strechu, je lepšie ju vopred skontrolovať a v prípade potreby ju nechať opraviť. Neinštalujeme na eternitové alebo cembritové strechy z dôvodu ich krehkosti a ľahkého poškodenia.
Pokiaľ ide o ideálny sklon strechy, najlepší je 35 stupňov, ale zvyčajne inštalujeme fotovoltické systémy na strechy so sklonom od 15 do 45 stupňov. Ak strecha nie je možná, ďalšou možnosťou je umiestniť ju na stenu alebo na zem.

Ak máte akékoľvek otázky, náš technický poradca vám rád poradí.