Truck covered in solar panels

Náklaďák pokrytý solárními panely

Sweden’s Scania unveils the world’s first truck covered in solar panels The Swedish company has unveiled the world’s first hybrid truck covered in solar panels. By generating its own energy, this unique prototype has the potential to reduce operating costs and CO2 emissions in heavy transport. The hybrid-powered truck has a trailer covered with 100 […]

Boom of New Technologies in Photovoltaics

Nové Technologie ve Fotovoltaice

The Boom of New Technologies in Photovoltaics: Overcoming the Limits of Solar Energy Photovoltaics, the conversion of sunlight into electricity, is being revolutionized by new technologies that are making the solar industry more efficient and sustainable. These innovations have become a driving force towards clean energy and reducing our dependence on fossil fuels. Here, the […]

Heating pumps in EU

Tepelná čerpadla v EU

Heating pumps in EU Meeting EU heat pump goals will slash 20% off heating bills A fast heat pump roll-out in Europe will help tackle energy poverty; cut bills and gas imports, and boost health, jobs and GDP, new research reveals. The research shows gas demand in buildings would drop by 40% between 2022 and […]

Photovoltaic water heating

Solární ohřev vody

Photovoltaic water heating Did you know that heating water accounts for up to 40% of the typical household electric bill? Many homes switch from electric to gas water heaters in an effort to save money, and they also make an effort to use less water. Solar energy is the most efficient approach to reduce utility […]

How underfloor heating works

Jak funguje podlahové vytápění

How underfloor heating works Underfloor heating works by distributing a lower temperature of warm water through a circuit of pipes beneath the finished floor. Heat is monitored and controlled by intelligent thermostats to maintain a consistent temperature throughout the property or individual zones. Is underfloor heating enough to heat a house? While it’s true that […]

Advantages of using refrigerater R32 in heat pumps

Výhody použití chladiva R32 v tepelných čerpadlech

Advantages of using refrigerater R32 in heat pumps The latest generation of air source heat pumps Blue Boson used refrigerant R32 that is more environmentally friendly than other conventional refrigerants. Compliant with F-Gas Regulations As the government implements measures to carry out its Clean Growth Strategy to achieve net zero carbon emissions by 2050, the […]

Which Countries has the most Heat Pump installed ?

Ve kterých zemích je instalováno nejvíce tepelných čerpadel ?

Which Countries has the most Heat Pump installed ? ✔ There are 19.3 million heat pumps in Europe ✔ That number has grown by 65% in the past four years Heat pumps are revolutionising domestic heating all over the world. These efficient, green machines are the future of domestic heating systems.. Governments all over Europe […]

Combination of photovoltaic system and heating pump

Majitelé domů, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu a ušetřit peníze za energii, se stále častěji obracejí na kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaické technologie (FV). Tato kombinace obnovitelných zdrojů energie přináší mnoho výhod, včetně lepší energetické účinnosti, ekonomických úspor a menšího vlivu na životní prostředí. Tepelné čerpadlo, často označované jako tepelné čerpadlo, je zařízení, které přenáší teplo z jednoho místa na druhé s využitím velmi malého množství energie. Funguje tak, že odebírá teplo ze vzduchu, země nebo vody a přenáší je do topného systému domu. Vzhledem k tomu, že mohou vyrobit až čtyřikrát více energie, než spotřebují, představují tepelná čerpadla spolehlivý a úsporný způsob vytápění a chlazení domu. Na druhou stranu fotovoltaická technologie je typ obnovitelné energie, který pomocí solárních panelů přeměňuje sluneční světlo na elektřinu. Fotovoltaické panely mohou vyrábět elektřinu, kterou lze použít k napájení osvětlení a domácích spotřebičů, pokud jsou namontovány na střeše budovy. Fotovoltaické systémy mohou pomoci domácnostem snížit závislost na konvenčních fosilních palivech a jejich uhlíkovou stopu využitím sluneční energie. Kombinací tepelných čerpadel a fotovoltaických (FV) systémů lze získat komplexní řešení pro vytápění domu i výrobu elektřiny. Níže jsou uvedeny některé z hlavních výhod spojení těchto technologií: 1. Zvýšení energetické účinnosti Majitelé domů mohou integrací fotovoltaické technologie a tepelného čerpadla zvýšit energetickou účinnost svých domů. Během dne fotovoltaický systém vyrábí elektřinu, kterou lze využít k provozu tepelného čerpadla. Díky tomu nebude tepelné čerpadlo muset odebírat energii ze sítě a může pracovat na obnovitelnou energii. Množství energie potřebné k vytápění a chlazení domu se tak může snížit, což vede k levnějším nákladům na energii a menší uhlíkové stopě. 2. Úspora peněz Další výhodou spojení tepelného čerpadla s fotovoltaickou technologií je možnost úspory nákladů. Majitelé domů mohou snížit svou závislost na elektrické síti tím, že si pomocí fotovoltaického systému vyrobí vlastní elektřinu. Díky tomu se mohou snížit jejich celkové náklady na energii i účty za elektřinu. Instalace fotovoltaické elektrárny může být cenově dostupnější díky četným vládním a energetickým pobídkám poskytovaným domácnostem, které instalují systémy obnovitelných zdrojů energie. 3. Menší vliv na životní prostředí Kombinace obnovitelných zdrojů energie má mnoho výhod, jednou z nich je menší negativní vliv na životní prostředí. Majitelé domů mohou výrobou energie pomocí fotovoltaického systému snížit svou závislost na fosilních palivech, která jsou významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Tepelná čerpadla jsou navíc spolehlivou a udržitelnou metodou. Také proto, že k přenosu tepla z jednoho místa na druhé využívají jen minimální množství energie, jsou tepelná čerpadla efektivním a ekologickým způsobem vytápění a chlazení domu. Majitelé domů mohou kombinací těchto technologií výrazně snížit svou uhlíkovou stopu a přispět ke snížení důsledků klimatických změn. 4. Větší míra energetické nezávislosti Majitelé domů mohou zvýšit svou energetickou nezávislost využitím fotovoltaického systému k výrobě vlastní elektřiny. Mohou se tak potenciálně vyhnout výpadkům elektřiny v době vysoké poptávky, protože jsou díky tomu méně závislí na rozvodné síti. Majitelé domů mohou také využívat obnovitelnou energii k vytápění a chlazení svých domů pomocí tepelného čerpadla namísto neobnovitelných zdrojů energie. 5. Dlouhodobé investice Kombinace fotovoltaického systému a topného čerpadla

Combination of photovoltaic system and heating pump Homeowners seeking to lower their carbon footprint and save money on their energy costs are increasingly turning to the combination of a thermal pump and photovoltaic (PV) technology. Many advantages come with this mix of renewable energy sources, including improved energy efficiency, economic savings, and diminished environmental effect. […]

Electric vehicles

coche electrico

Electric vehicles The use of electric vehicles (EVs) as a greener and more effective substitute for conventional gasoline-powered vehicles is growing. Using an electric motor rather than an internal combustion engine, EVs have no pollutants and operate much more quietly. Electric vehicles’ reduced environmental effect is one of its most important advantages. In comparison to […]

Solarenergie

Sluneční energie

Solarenergie Eine der ergiebigsten und nachhaltigsten Energiequellen auf unserem Planeten ist die Solarenergie, die auch als Sonnenenergie bezeichnet wird. Mit Hilfe von Sonnenkollektoren kann die enorme Energiemenge, die die Sonne jeden Tag produziert, eingefangen und in nutzbaren Strom umgewandelt werden. Als Ersatz für konventionelle Energiequellen wie Kohle und Öl wird die Solarenergie immer beliebter. Solarenergie […]